Reparatie - Onderhoud - Verplaatsing

Reparaties
Ook voor reparaties en onderhoud kunt u terecht bij SteFoS bv, van klein tot groot. Door onvoorziene omstandigheden kunnen er altijd kleine of grote schades ontstaan aan uw mestopslag.

Onderhoud
De meeste types mestopslag hebben niet veel onderhoud nodig. In de gebruikershandleiding van uw mestopslag staat beschreven wat u zelf moet doen om uw opslag te controleren op eventuele onderhoudsgevoelige punten. Met name bewegende delen zoals afsluiters, looppoorten en sloten kunnen onderhevig zijn aan slijtage. Ook het bijhouden van de omgeving van de mestopslag zal een grote bijdrage leveren. Voornamelijk wanneer er beplanting in de buurt staat is het wenselijk deze goed bij te houden om schades te voorkomen en om ongedierte tegen te gaan.

Verplaatsen
Een aantal types silo’s zijn geschikt om te kunnen verplaatsen. En dit kunnen wij voor u verzorgen. De Silo’s die verplaatst kunnen worden zijn o.a. de gaasmat- en golfplaatsilo’s.